maanantai 20. kesäkuuta 2016

Tiedemaailman prosessikaavio


Järki asetetaan johtoasemaan, päätöksien perustalla olemaan.

Järjen luoma kuva kokonaisuudesta on kangastusta. Näin kokonaisuus hukataan.
Mikä oikeasti on, vain varjoista mitataan. Mitattua pidetään totena, toiminnan perusteena.

Tutkittaessa nähdään vain se joka aluksi ennustetaan.
Näin maailman kuvaa luodaan, ja kuvan kaltaiseksi maailmaa muokataan.